E tri

Jën tri ànn che sùma insì: cùn la musaröla e i’ ucià apanà e la pagùra da ës cuntagià. Pöc ô gnènta è cambià. I dutur uncùra in cuntradisiön iën sèmpar in televisiön e adès i cantan i cansön. Nüm invece a fa la fila in tì negosi e in farmacia e tra una püntùra […]

Continua a leggere