E tri

POESIE DIALETTALI PRIMO PIANO

Jën tri ànn che sùma insì:
cùn la musaröla e i’ ucià apanà
e la pagùra da ës cuntagià.
Pöc ô gnènta è cambià.
I dutur uncùra in cuntradisiön
iën sèmpar in televisiön
e adès i cantan i cansön.
Nüm invece a fa la fila
in tì negosi e in farmacia
e tra una püntùra e l’altra
äŝ fa al tampòn.
I disän che absögna tëgn
al distansiamënt:
ma se at ciäp l’autobus ,
i treni regiunal o al metrò
at cambi upiniön.
Una nuvità però la ghè:
al “grin pàs”.
Ghè qul nurmal, al super
e qul rinfursà.

PATRIZIO GANDINI